RADI ROTĀJOT 

starpnovadu bērnu mākslas darbu izstāde